Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Najnowsze video
Zapisz się do Newslettera
Mieć takich przyjaciół jak Dziewiętlin

2010-11-16

Stowarzyszenie Przyjaciół Dziewiętlina zrzesza przede wszystkim tych aktywnych mieszkańców Dziewiętlina, którym nieobca jest wielogodzinna i ciężka praca fizyczna na rzecz upiększania wsi.

Członkowie stowarzyszenia dbają o zaniedbany do nie dawna park. To właśnie dzięki ich staraniom stoi tam kilka wiat, powstała ścieżka wysypana kamieniem, są kosze na śmieci, wykoszone zostały krzewy utrudniające spacer po parku. Jest tam ładnie i zadbanie.

Podobnie stało się z centrum wsi, w którym nie dawno było gruzowisko. Teraz ruiny istniejącego tam kiedyś budynku są oczyszczone i obsadzone kwiatami. Między innymi z tego też względu Dziewiętlin w 2009 zajął III miejsce w konkursie na najładniejsze sołectwo, a sołectw w gminie Krośnice jest dwadzieścia parę.

Ale to tylko cząstka wykonanych prac. Aktywni mieszkańcy dbają również o życie kulturalne wsi. Aby kultywować tradycję Nocy Świętego Jana, po raz drugi w tym roku zorganizowali Świętojanki. Co rocznie w marcu hucznie obchodzą Dzień Kobiet, a w czerwcu małym pociechą szykują szereg atrakcji z okazji ich święta. Do tego we wrześniu już po raz trzeci wspólnie z innymi wsiami zorganizują „Karpia po wiejsku”, imprezę zainicjowaną w ramach cyklu imprez „Dni Karpia”.

Uczestniczą również w organizacji rozgrywek siatkarskich o „Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Krośnice”. Za nietypowe uznać można organizowanie przez członków zajęć ekologicznych dla dzieci z Dziewiętlina i wierzchowickiej szkoły podstawowej.

„Działania Stowarzyszenia mają za zadnie wypromowanie wsi poprzez dbanie o jej wizerunek, utrzymywanie czystości i tworzenie nowych elementów drobnej infrastruktury. Ważna jest również integracja samych mieszkańców” –opowiada sekretarz stowarzyszenia, Jolanta Brząkała-Garnyś. „Jesteśmy grupą ludzi którym nie obcy jest wolontariat i praca społeczna.”-dodaje.

Stowarzyszenie również stara się, aby we wsi powstało miejsce służącego jako świetlica, gdzie mogłyby się odbywać zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, członkowie chcieli by organizować spotkania i szkolenia dla mieszkańców. Wiedzą, że do tej inicjatywy potrzebują wsparcia.

Stowarzyszenie rozwija również idę wioski pomysłem w Dolinie Baryczy, dzięki czemu nie raz zobaczyć ich można było w telewizji regionalnej. Chętnie angażują się w różnego typu projekty. Profil poszukiwanych przez organizację wolontariuszy to osoby chcące wykonywać pracę w terenie oraz prowadzić zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub seniorami.

Organizacja powstała przy wsparciu i koordynacji Fundacji Doliny Baryczy i Dolnośląskiej Fundacji Ekorozwoju. Stowarzyszenie jest organizacją no profit. Środki na swoje działania biorą w większości ze składek, gdy pojawiają się większe wydatki, szukają sponsorów. Dzięki czemu udało im się pozyskać środki z takich programów jak Działaj Lokalnie czy Kultura Bliska, które realizowane były w latach 2008-2009.

Obecnie w stowarzyszeniu działa 25 osób, prezesem Stowarzyszenia jest Jacek Jerzycki, sekretarzem Jolanta Brząkała-Garnyś, skarbnikiem Maria Buzuk. W skład zarządu wchodzą również Krzysztof Dłutowski, Piotr Sarniecki, Kamila Dawidowicz i dyrektor krośnickiego ZUK-u, mieszkaniec Dziewiętlina, Artur Kęsy.

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami, ale przede wszystkim z krośnickim Centrum Kultur, Fundacją Doliny Baryczy, Lokalną Grupą Działania, Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Lędzina, sołectwami: wierzchowieckim i wąbnickim.