Zapraszamy na wydarzenia

Brak wydarzeń tego typu

Zobacz na mapie Doliny Baryczy, gdzie znajdują się aktywne sołectwa

Pokaż większą mapę

Zapisz się do Newslettera
Dziadkowo najaktywniejszym sołectwem w Dolinie Baryczy w roku 2013!

2013-12-23

Komisja spośród 22 uczestników konkursu wybrała najbardziej aktywne sołectwa. Na podium obok Dziadkowa znalazły się Łazy, Granowiec i Ruda Milicka.

Spośród sołectw uczestniczących w IV edycji konkursu Komisja wybrała laureatów:
 
I miejsce: Dziadkowo - 125 pkt 
II miejsce: Łazy - 121, 8 pkt 
III miejsce: ex auquo Ruda Milicka i Granowiec - 108,6 pkt
 
Wyróżnienia przyznano sołectwom: Pakosławsko za odkrywanie i wspieranie utalentowanych mieszkańców, Bogdaj za dobry start oraz udaną wyprawę odkrywców oraz Ruda Milicka  za wzorcowo prowadzoną podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl
 
Szczegółowe uzasadnienie wyboru:
I miejsce dla sołectwa Dziadkowo (gm. Cieszków) – nagroda o wartości 5 000,00 zł brutto
Zdaniem Komisji Konkursowej sołectwo poczyniło ogromny postęp w tworzeniu oferty tematycznej, jest niezwykle aktywne w prezentowaniu swoich umiejętności, atutem sołectwa jest aktywność ludzi młodych, różnorodna oferta kulturalno – rekreacyjna. Silna integracja środowiska lokalnego i zaangażowanie partnerów zewnętrznych sprzyja rozwojowi oferty wsi.
Na II miejscu uplasowało się sołectwo Łazy(gm.Krośnice) – nagroda o wartości 3 000,00 zł brutto
Komisja doceniła duży postęp rozwoju oferty wsi, różnorodną ofertę kulturalno – rekreacyjną dla mieszkańców, przygotowanie profesjonalnych wyrobów rękodzielniczych, otwarcie na współpracę z sąsiednimi sołectwami. Mnogość partnerów zewnętrznych wspierających sołectwo.
III miejsce ex aequo sołectwo Ruda Milicka (gm. Milicz) i Granowiec (gm. Sośnie)  - nagroda o wartości po 2 000,00 zł brutto
Ruda Milicka (gm. Milicz) doceniono konsekwencję w realizacji oferty wsi tematycznej, dbałość o wygląd centrum społecznych spotkań. Zaangażowanie wielu partnerów. Modelowo prowadzona podstrona w serwisie www.aktywni.barycz.pl
Granowiec (gm. Sośnie) Komisja zauważyła postęp w realizacji tematu przewodniego, dotyczącego budowy oraz rozszerzania oferty wsi tematycznej, zwiększenie aktywności mieszkańców, nowi liderzy. Ciekawe inicjatywy, w tym projekty finansowane ze środków zewnętrznych, pozyskanych przez sołectwo, podejmowane we współpracy z wieloma partnerami. Wyróżnienie za pasję i optymizm w działaniu.
Wyróżnienia – nagroda o wartości po 1000,00 zł brutto
1) Pakosławsko
Współdziałanie wielu grup w tworzeniu oferty wsi. Odkrywanie i wspieranie licznych talentów wśród mieszkańców sołectwa.
2) Bogdaj
Dobry start. Ogromne zaangażowanie w budowanie oferty wsi tematycznej opartej o zasoby historyczne oraz współdziałanie z lokalnymi partnerami.
3) Ruda Milicka
Wyróżnienie za wzorcowo prowadzoną stronę sołectwa w serwisie www.aktywni.barycz.pl – nagroda dla redaktora serwisu.
 
Członkowie Komisji doceniają widoczne starania wszystkich biorących udział w konkursie sołectw i zachęcają do przyszłorocznych zgłoszeń, a także do dalszego, tak prężnego działania!
 
GRATULUJEMY!
 
Trochę wiadomości o Konkursie…
 
Konkurs to całoroczny wysiłek a nie tylko jednorazowe wydarzenie. Aktywne sołectwa zgłaszają swój udział zawsze na początku roku. Każde otrzymuje podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl oraz szkolenie z jej obsługi. Zadaniem każdego sołectwa jest wypełnienie podstrony treścią – od opisu wsi, jej zabytków, atrakcji, oferowanych produktów i usług, walorów i zasobów naturalnych, po relacjonowanie bieżących wydarzeń, urozmaiconych galeriami zdjęć czy filmami. I tak przez prawie cały rok. W pierwszym etapie oceny, który ma miejsce na początku grudnia, komisja ocenia aktywność sołectw w serwisie. Nie chodzi jednak tylko o ilość umieszczanych artykułów ale głównie o ich kompleksowość, różnorodność i atrakcyjność.
 
W tegorocznej edycji spośród 22 sołectw uczestniczących w konkursie do II etapu oceny (finału) zakwalifikowało się 10: Korzeńsko w gminie Żmigród, Ruda Milicka i Miłosławice w gminie Milicz, Łazy i Pierstnica w gminie Krośnice, Dziadkowo i Pakosławsko w gminie Cieszków, Granowiec i Bogdaj w gminie Sośnie a także Bukowinka w gminie Twardogóra.
 
Aby wydać sprawiedliwy werdykt komisja odwiedziła w grudniu wszystkich finalistów, by osobiście zobaczyć i usłyszeć jak mieszkańcy oceniają i prezentują swoje aktywne działania. Kryteria oceny w drugim etapie, z którymi konfrontowane były sołectwa, to ład przestrzenny i estetyka wsi oraz obejść prywatnych, pielęgnowanie tradycyjnej architektury i krajobrazu przyrodniczego, dbanie o miejsca wspólne we wsi, samoorganizacja mieszkańców, tzn. prężenie działające grupy nieformalne lub stowarzyszenia, które w celu skuteczniejszego działania wspólnie tworzą strategię rozwoju wsi, pozyskują środki na realizację własnych pomysłów, budują ofertę wolnego czasu dla mieszkańców (małych i dorosłych w różnym wieku) oraz, wykorzystując lokalnie dostępne walory i zasoby, budują wizerunek wsi w oparciu o jakiś charakterystyczny temat, promują produkt lokalny, kultywują tradycje i pamięć o historii itp. Nie bez znaczenia dla oceny jest sposób i forma zaprezentowania sołectwa podczas wizyty komisji – najlepiej oceniane są te, gdzie widać autentyczny zapał, entuzjazm i radość ze wspólnych dokonań oraz motywację do dalszej pracy.
 
5 – osobowe Jury w składzie Zofia Pietryka (wiceprezes Fundacji Doliny Baryczy, animator, edukator i działaczka społeczna), Beata Piekalska (animator kultury, liderka społeczna), Halina Smolińska (emerytowana nauczycielka, prezes Stowarzyszenia BRAPOJA sołectwa Potasznia, reprezentantka zwycięskiego sołectwa Potasznia z II edycji konkursu),  Arleta Orłowska (liderka wiejska, reprezentantka zwycięskiego sołectwa Chojnik z III edycji konkursu) oraz przedstawiciel biura Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” nie miało łatwego zadania – w latach ubiegłych laureaci mocno wyprzedzili konkurencję a w tym roku poziom konkursu był bardzo wyrównany.
 
Czy jest o co walczyć?
Sołectwa poza atrakcyjnymi nagrodami od organizatora konkursu – Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” – otrzymują do dyspozycji bezpłatnie podstronę w serwisie www.aktywni.barycz.pl, dzięki której mogą promować swoją wieś w Internecie oraz całoroczne wsparcie w postaci szkoleń, spotkań czy też warsztatów zarówno rękodzielniczych jak i tworzących ofertę wsi tematycznej oraz wyjazdów studyjnych.
 
Z tej oferty mogą korzystać wszyscy ale nagrody wędrują do najlepszych.  Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe, (które sami sobie wybierają) o wartości: I miejsce – 5 tys. zł, II miejsce – 3 tys. zł, III miejsce – 2 tys. zł, wyróżnieni – 1 tys. zł. Fundatorem nagród jest organizator konkursu: LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.
 
Uroczysta Gala podsumowująca IV edycję konkursu odbędzie się na wiosnę 2014 w zwycięskim sołectwie – Dziadkowie.
Ogłoszenie V Konkursu na „Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy” nastąpi w styczniu 2014. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na stronę www.aktywni.barycz.pl w celu zapoznania się z licznymi działaniami sołectw.
 
Konkurs na "Najaktywniejsze Sołectwo w Dolinie Baryczy" jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja, współfinansowane ze środków publicznych i UE w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 

Na zdjęciu: Liderzy najaktywniejszego sołectwa w Dolinie Baryczy podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Miliczu w niedzielę 22 grudnia 2013. W środku sołtys Aniela Błaszczyńska.

Natalia Stankiewicz, Marta Kamińska